Skip to product information
1 of 2

Rosmar

Rosmar Kagayaku Rejuvenating Set

Regular price $17.00 USD
Regular price Sale price $17.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Rosmar Kagayaku Rejuvenating Set.

🌺💗THE MOST AFFORDABLE AND EFFECTIVE REJUVENATING SET IN THE MARKET! 🔥🌺💗

✨24 HOURS KAGAYAKU REJUVENATING KIT✨ by Rosmar Skin Essentials

Set Inclusions:

🌸60ml Rejuvenating Toner

🌸10g Rejuvenating Night Cream

🌸10g Rejuvenating Brightening Sunscreen

🌸70g Kagayaku Whitening Soap

🌸70g Kojic Peeling Soap

❗️FDA APPROVED❗️

✔️For Teens, Pregnant, and Lactating Moms

✔️No Stinging and Burning Sensation

✔️Condensed Milk Scent

✔️10x Instant Whitening

REMOVES:

✔️Pimples

✔️Whiteheads and Blackheads

✔️Melasma

✔️Acne Scars

✔️Dark Spots and Hyperpigmentation

Walang tiis ganda at tiis amoy sa pinakabagong handog ng Rosmar Kagayaku! Ekis

na yung matapang na mga rejuv at yes to mild but effective na bakbak. Amoy

condensada lang at di amoy toyo katulad ng ibang rejuv! 🤭